Kořenové čističky

        Za určitých podmínek jsou výhodné tzv.kořenové čistírny odpadních vod, zvané též vegetační čistírny. Voda se zde čistí procesy blízkými přírodním samočisticím procesům. Tato zařízení působí v krajině velmi nenápadně a "přírodně, proto se u ekologicky orientovaných staveb dává zpravidla těmto typům čistíren přednost. Ale možnosti jejich použití jsou samozřejmě i u běžné výstavby.
        Kořenové čistírny se začaly stavět v Německu a Anglii v šedesátých letech nejprve právě u malých zdrojů znečištění. Teprve později začínají vznikat velké kořenové čistírny odpadních vod pro jednotlivé obce. V ČR byla první kořenová čistírna postavena v roce 1989, další až v roce 1991. Do současnosti je v ČR evidováno okolo 100 velkých kořenových čistíren, které čistí odpadní vodu od 100 do 1200 obyvatel. Čistíren pro jednotlivé domy je ještě víc.
        Kořenové čistírny mají řadu východ. Především nepotřebují ke svému provozu elektrickou energii. Proto jsou samozřejmě levné. Při normálním provozu je hladina odpadní vody asi 10 cm pod povrchem písku. Kořenová pole proto nezapáchají, ani se v nich nelíhnou komáři. Kořenové čistírny splňují i další požadavky kladené na malé domovní čistírny jako jsou vysoká účinnost, nehlučný provoz, nízká (žádná) spotřeba elektrické energie, bezobslužný provoz, žádná mimořádná opatření pro provoz v zimě atd. Kořenové čistírny si poradí s nárazovým přítokem odpadních vod i s nízkými koncentracemi živin. Proto je lze využít u rekreačních objektů a právě proto se staví tyto čistírny v obcích, které mají tzv. smíšené kanalizace.
        Tento typ čištění však nemá jen výhody. Limitující podmínkou právě pro jejich využití u rodinných domků je dostatečná plocha. Tedy pro pětičlennou rodinu asi 25 m2. Proto lze tyto čistírny doporučit tam, kde je k dispozici větší zahrada nebo jiný prostor. V takovém případě se však dostáváme k jejich další velké výhodě. Mohou se totiž stát přímo součástí zahrady. Mohou být osázeny nejen rákosem nebo chrasticí rákosovitou, ale především různými druhy kosatců, sítin, skřípin, kyprejů atd.