VODOVODNÍ ŘADY


 • Provádíme dodávku a montáž vodovodních řadů dle projektové dokumentace z těchto materiálů:

  tvárná litina
  Pe
  PVC

 • Armatury používané pro montáž mohou být tuzemské, nebo zahraniční dle přání zákazníka.
 • Součástí těchto prací jsou samozřejmě i veškeré zkoušky a doklady potřebné pro přejímky a kolaudaci.  Vodovodní přípojky

 • Naše firma vlastní oprávnění ke zřizování vodovodních přípojek pro Pražské vodovody a kanalizace, provádíme též opravy na vodovodních řadech.
 • Realizace nových vodovodních přípojek včetně vodoměrných šachet a přepojení na stávající rozvody.
 • Rekonstrukce stávajících rozvodů a jejich opravy.