KANALIZAČNÍ ŠACHTY PRO GRAVITAČNÍ KANALIZACI


Kruhová kanalizační šachta JHM je svařena z polypropylenových desek tavicí metodou. Nepropustnost je garantována vakuovým přezkoušením svarů.

A)

Šachta je vyráběna o standardním průměru: 100 cm v různých výškách (hloubkách) dle potřeb konkrétní stavy. Šachta může být zakončena vstupním komínkem o průměru 60 cm s litinovým rámečkem pro osazení "lehkého" betonového poklopu (viz obr. A) - pro lehkou zátěž (pochozí); nebo pevným límcem pro zaklopení šachty betonovým záklopem viz obr. B) - pro pojezdovou zátěž. Uvnitř je šachta vybavena stupadly pro sestup/výstup, vnitřním revizním žlábkem z PVC roury požadované dimenze která prochází stěnou jímky samotěsnícími prostupy; na dně šachty jsou navařená plastová žebra s již osazenou armovací výztuží pro vnitřní betonáž účelnou proti vztlaku podzemní vody. Z vnější strany šachty jsou navařena žebra s navrtanými otvory pro osazení betonářské oceli o průměru 10 mm.B)