KANALIZAČNÍ ŠACHTY K RD PRO TLAKOVOU KANALIZACI
  • Kanalizační přípojky provádíme hloubením v pažené rýze.
  • V případě potřeby možnost bezvýkopové technologie